Nieuws van het bestuur Child Learn Nederland


Dinsdag 25 mei 2021 is het bestuur in vergadering bijeen geweest. Tijdens die vergadering werden de jaarstukken over 2020 besproken en vastgesteld. Belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar is natuurlijk de Covid-19 pandemie, die ook India hard heeft getroffen. Gedurende de maanden maart, april en mei 202 was het land in lock down, en ook in het najaar zijn vele delen van het land op slot gegaan.

Dat heeft een grote impact gehad op het onderwijs in India, en ook voor de scholen die CHild Learn Nederland ondersteunt. Veel onderwijs heeft, met alle beperkingen van dien, on line plaats gevonden. lang niet alle kinderen en hun ouders beschikken over mobiele telefoon of computers, en het internet is niet overal beschikbaar.

Het gezondheidscentrum en de scholen van Child Learn hebben de rol van voorlichting en preventie op zich genomen. waar mogelijk en nodig is voedsel verstrekt aan kinderen die anders op school te eten kregen.

de kinderarbeid is wereldwijd helaas weer toegenomen, en CHild Learn zet zich sterk in om de kinderen in India weer zo snel en veilig mogelijk naar school te laten gaan.

Op deze vergadering is het werkplan voor 2021 -2022 besproken. Inzet voor het komende school jaar is opnieuw om een aantal scholen en docenten te steunen, zodat kinderen weer onderwijs krijgen. Ook worden weer een aantal kinderen in staat gesteld door te leren.
De vakschool voor (met name vrouwelijke) schilders is in 2020 gestart, en zal ook dit jaar weer een aantal vrouwen opleiden tot (beginnend) schilder.

Het gezondheidscentrum blijft actief, gesteund door Child Learn Nederland.

De jaarlijkse bestuursvergadering is in 2020 en ook dit jaar on line gehouden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag over de voortgang van de verschillenden projecten besproken en het financieel verslag over 2020. Zoals gebruikelijk zijn ook de verschillende aanvragen om financiële steun besproken. Child Learn Nederland heeft financiële ondersteuning toegezegd voor onderstaande projectaanvragen:

  • Aanvraag voor het Gezondheidscentrum in de CLS Panchkuda, Jodhpur, Rajasthan Staat. Aangezien er geen toegankelijke medische voorzieningen in de omgeving zijn, wordt het gezondheidscentrum op grote schaal bezocht door de steenhouwers en hun gezinnen.
  • Werkplaats Onderwijs Centrum in Punjab, waarvoor CHild Learn Nederland in 2020 al middelen heeft beschikbaar gesteld.
  • Aanvraag om ondersteuning voor kosten van leerkrachten; CLS Dahnoli School (4), CLS Dumduma (4).
  • Aanvraag voor het ondersteunen voor het opstarten van een beroepsopleiding/ training centrum voor leerlingen die zelfstandig ondernemen willen worden gekoppeld aan de CLS Mandi Mirza Khan.
  • Aanvraag voor een studiebeurs voor een jaar voor 10  kinderen voor hoger onderwijs. Het gaat om kinderen die goede prestaties op school halen, mar die zonder een beurs zouden moeten stoppen om financiële of andere reden.
  • Mobiele school in Rajasthan, die verschilleden steengroeven bezoekt om dicht bij de kinderen van arbeiders te kunnen zijn..

Reacties zijn gesloten.

Mondiaal FNV en FNV Bouwen & Wonen

Mondiaal FNV is een samenwerkingsorganisatie van de FNV en de bij haar aangesloten bonden. Mondiaal FNV (https://www.fnv.nl/mondiaal ) voert talrijke activiteiten en projecten uit op het gebied van internationale samenwerking en ondersteuning. Mondiaal FNV ondersteunt en beheert ons Child Labour Project … Lees verder >

Child Labour Elimination Recours Netwerk

OVER CHILD LEARN INDIA. Het Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) is een non-profit organisatie gevestigd in New Delhi die geregistreerd staat op grond van artikel 25 van de Indiase bedrijven wet, 1956. CHILD LEARN werd  in 2003 opgericht … Lees verder >

Building and Woodworkers International

De Building and Woodworkers International (BWI), wereldwijd Tijdens het Wereldcongres in Buenos Aires, op 9 december 2005, hebben de Internationale Federatie van Bouw- en Houtbewerkers (IFBWW) en de Wereldfederatie van Bouw- en Houtarbeiders (WFBW) een nieuwe mondiale vakbondsfederatie opgericht, de … Lees verder >