Nieuws van het bestuur Childlearn Nederland


Dinsdag 23 januari 2018 is het bestuur in vergadering bijeen geweest. Tijdens die vergadering werden de jaarstukken besproken en vastgesteld. Tijdens deze vergadering is ons bestuurslid en secretaris/penningemeester van het eerste uur Frans Kokke teruggetreden en opgevolgd door Leo Hartveld. Frans is voor het werk van de stichting van enorm belang geweest, met zijn practische maar gemotiveerde aanpak heeft hij er voor gezorgd dat we heel veel projecten konden verwezenlijken voor de kinderen in India. We zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd. Met de komst van Leo zijn we zeer gelukkig, omdat hij binnen de FNV zijn betrokkenheid bij internationale solidariteit heeft laten zien.

Zondag 18 juni 2017 vond de 8e Child Learn Marathon 2017 in Schimmert plaats. Samen met een grote groep vrijwilligers hadden en Henry en Christine Okkersen er weer alles aan gedaan om er een leuke en sportieve dag van te maken. Een groot aantal deelnemers waren aanwezig, waarvan het inschrijfgeld rechtstreek naar de Stichting Child Learn wordt overgemaakt. Henry en Christine hebben bekend gemaakt dat er  € 2.100,= aan inschrijfgeld was binnen gekomen, dat inmiddels aan onze stichting is overgemaakt. www.childlearnmarathon.nl

Christine organiseert de start van de kidsrun.

22 maart 2017 vond in Amritsar, Punjab Statede jaarlijkse bestuursvergadering plaats van Child Learn India. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag over de voortgang van de verschillenden projecten besproken en het financieel verslag over 2016. Zoals gebruikelijk zijn ook de verschillende aanvragen om financiële steun besproken. Child Learn Nederland heeft financiële ondersteuning toegezegd voor onderstaande projectaanvragen:

  • Aanvraag voor het Gezondheidscentrum in de CLS Panchkuda, Jodhpur, Rajasthan Staat. LEARN heeft Aangezien er geen toegankelijke medische voorzieningen in de omgeving zijn, wordt het gezondheidscentrum op grote schaal bezocht door de steenhouwers en hun gezinnen.
  • Aanvraag voor financiële ondersteunen voor het vervangen van schoolbanken in de Mundi Shahi CL school in Odisha.
  • Aanvraag om ondersteuning voor kosten van leerkrachten; CLS Munda Shahi (2), CLS Dumduma (4), CLS Meerganj (2) en Mayurbanj (1).
  • Aanvraag voor het ondersteunen voor het opstarten van een beroepsopleiding/ training centrum voor leerlingen die zelfstandig ondernemen willen worden gekoppeld aan de CLS Mandi Mirza Khan.
  • Aanvraag voor een studiebeurs voor een jaar voor 35 kinderen voor hoger onderwijs, waarvan 23 hier eerder mee gestart zijn. Het gaat om kinderen die goede prestaties op school halen, mar die zonder een beurs zouden moeten stoppen om financiële of andere reden.

Reacties zijn gesloten.

Mondiaal FNV en FNV Bouwen & Wonen

Mondiaal FNV is een samenwerkingsorganisatie van de FNV en de bij haar aangesloten bonden. Mondiaal FNV (https://www.fnv.nl/mondiaal ) voert talrijke activiteiten en projecten uit op het gebied van internationale samenwerking en ondersteuning. Mondiaal FNV ondersteunt en beheert ons Child Labour Project … Lees verder >

Child Labour Elimination Recours Netwerk

OVER CHILD LEARN INDIA. Het Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) is een non-profit organisatie gevestigd in New Delhi die geregistreerd staat op grond van artikel 25 van de Indiase bedrijven wet, 1956. CHILD LEARN werd  in 2003 opgericht … Lees verder >

Building and Woodworkers International

De Building and Woodworkers International (BWI), wereldwijd Tijdens het Wereldcongres in Buenos Aires, op 9 december 2005, hebben de Internationale Federatie van Bouw- en Houtbewerkers (IFBWW) en de Wereldfederatie van Bouw- en Houtarbeiders (WFBW) een nieuwe mondiale vakbondsfederatie opgericht, de … Lees verder >