Project Child Learn School Tantpur (Uttar Pradesh)

Achtergrond.

De staat Uttar Pradesh is de dichtstbevolkte staat in India en goed voor 16,4 procent van de bevolking van het land. In bijna alle sociale indicatoren over de toestand van deze staat, blijkt dat Uttar Pradesh steeds de 13e of 14e positie inneemt onder de zestien belangrijkste staten in het land.

Hoge cijfers van kinderarbeid in de staat is de directe weerslag van de heersende wijdverbreide armoede, gebrek aan bewustzijn en het fors ontbreken van educatieve infrastructuur. De meerderheid van de beroepsbevolking is gemarginaliseerd en voornamelijk werkzaam in informele arbeid. Kinderarbeid kan worden gevonden in verschillende sectoren, waarbij ze werkzaam zijn in klussen tegen zeer lage lonen, dat geldt ook voor de BWI sectoren – bouw, constructie en de steengroeve sectoren.

 

De vakbond die erbij betrokken is

Dit project doen we samen met de bij de BWI aangesloten vakbond Uttar Pradsh Gramin Mazdoor Sangathan in de deelstaat Uttar Pradesh.  De UPGMS was betrokken bij het eerste Child Learn Project in 1995 en de loop der jaren en met succes doorgegaan met de bewustwordingsprojecten, onderwijscampagnes en de uitvoering van de scholing in meerdere projecten. De UPGMS heeft al haar inspanningen ingezet op het organiseren van werknemers in de steengroeven en baksteenindustrie en hun kinderen in de nabijgelegen scholen onder te brengen. De UPGMS is in staat geweest duizenden kinderen uit het werk te halen en binnen het onderwijs te brengen.

 

De School.

De Child Learn school bevindt zich in een gebied dat exclusief wordt gemarkeerd door steengroeven  en  is dus geschikt voor de kinderen van steengroevearbeiders. Aanvankelijk runde de vakbond het

school met eigen middelen uit het eigen vermogen. Het was in het jaar 2009 dat de school

systematische solidariteitsondersteuning krijgen. Momenteel is de CL school goed en voldoen  het gehuurde gebouw aan de behoeften van het onderwijs en de kinderen.  Er worden regelmatige gezondheidsdagen georganiseerd  in nauwe samenwerking met overheidsziekenhuizen voor de gezinnen van de werknemers uit de steengroeven.

Nu nog stromen de kinderen na 2 jaar door naar de overheidsschool en wordt er door de leerkrachten onderling samengewerkt. Dit alles moet er toe leiden dat de school volledig geïntegreerd  wordt in de overheidsschool en dus alle leerlingen daar terecht kunnen.

 

Informatie over de school.

Aantal klassen: 2

Aantal leerlingen: 62 waarvan 28 meisjes en 34 jongens

Aantal leerkrachten: 2 mannen

 

Dit is een voorbereidend centrum die op dit moment nodig is. De inspanningen zijn er op gericht, dat alle kinderen van deze school in het jaar 2019 zijn overgegaan naar de dichtbij zijnde overheidsschool.

 

Steun van de Stichting Child Learn.       

De Stichting Child Learn Nederland steunt het project (via FNV Mondiaal) in 2018 en 2019 opnieuw met de financiering van het salaris van 2  leerkrachten. In 2018 het gehele jaar en in 2019 een half jaar tot de overheveling naar de overheidsschool een feit is.

Reacties zijn gesloten.