Project Child Learn School Panchkuda (RPKNMS)

Achtergrond.

De westelijke staat Rajasthan heeft een bevolking van meer dan 55 miljoen inwoners. Volgens de laatste schattingen, heeft de staat een gemiddelde alfabetiseringsgraad van 67,1% (80,5% voor mannen en 52,7% voor vrouwen). De staat heeft een scheve geslachtsverhouding van 916 vrouwen per 1.000 mannen en de vrouwen blijven zwaar gemarginaliseerd.

Afgezien van landbouw en industrie, is de mijnbouw een van de pijlers van werkgelegenheid.

Rajasthan is de op één na grootste mineraalproducent Staat in India en draagt ​​bij tot meer dan 65% van de steenproductie in het land en de mijnbouw de industrie biedt werkgelegenheid aan meer dan twee miljoen werknemers in de staat.

De vakbond richt zich op het organiseren van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de steengroeve (natuursteen). De aard van het werk in de steengroeve sector kent een aantal grote risico’s voor de werknemers, waaronder een beroepsziekte, als silicose. Dit geldt niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de andere gezinsleden die dicht bij de steengroeven wonen. Omdat er geen overheidsscholen in de buurt zijn is kinderarbeid volop aanwezig.

Het gezondheidscentrum

De bond actief in de steengroeve heeft een ‘Weekend Health Center’ in het voorbereidingscentrum – cum – gezondheidscentrum in het dorp Panchkuda, ingesteld. Aangezien er geen toegankelijke medische voorzieningen in de omgeving zijn, wordt het gezondheidscentrum op grote schaal bezocht door de steenbouwers. De vakbond heeft ook de samenwerking met de Rajasthan State Gouvernement Mobile Chirurgische eenheid, Jodhpur – Bhramansheel Shalya Chikitsa Ikai, versterkt en heeft ondersteuning ontvangen in de vorm van extra artsen en medicijnen tijdens gezondheid weekenden. In 2017 hebben in totaal 2.543 werknemers, waaronder 1.389 vrouwen, deelgenomen aan deze gezondheidskampen. Op basis van gezondheidscontroles zijn 266 vrouwelijke werknemers verwezen naar overheidsziekenhuizen en 308 werknemers zijn doorverwezen voor detectie van silicose.

 

 Child Learn Nederland stelt al enige Jaren financiële middelen beschikbaar voor doktersbezoek aan het dorp en voor een assistent zuster.

In het schooljaar april 2018 t/m april 2019 kan de dokter en een verpleegster hierdoor 12 maanden lang 4 keer per maand op de school aanwezig zijn.

De school.

Gelegen op een afstand van ongeveer 8 kilometer van Jodhpur, is op initiatief van de vakbond en met steun van de FNV en Child Learn Nederland is in 2011 een centrum voor voorbereidend onderwijs -annex-gezondheidscentrum gebouwd met gratis stenen uit de nabijheid van de steengroeven.

Een uniek kenmerk van de school zijn de wekelijkse gezondheidscontroles op zondag die worden georganiseerd voor werknemers en hun gezinnen. Er wonen ongeveer 800 gezinnen in het dorp, maar het dorp bestaat niet in de overheidsdossiers. De bewoners van Panchkuda hebben in 2011 aan het CHILD LEARN-bestuur een verzoek gedaan om de infrastructuur in het dorp wat menselijker te maken. Zo zijn er nu voorzieningen voor straatverlichting door middel van zonnepanelen, medische kampen voor werknemers en is er een waterzuiveraar op de school.

 

In aanvulling hierop hebben de vakbondsleden toegangswegen aangelegd naar het dorp en zijn er handpompen geïnstalleerd door de overheid om het waterprobleem aan te pakken in de omgeving.

Informatie over de school.

Aantal klassen: 2

Aantal leerlingen: 58 waarvan 27 meisjes en 31 jongens

Aantal leerkrachten: 2 waarvan 1 man en een vrouw.

Dit is een voorbereidend centrum die op dit moment nodig is. De inspanningen zijn er op gericht, dat alle kinderen van deze school in het jaar 2019 zijn overgegaan naar de dichtbij zijnde overheidsschool.

Steun van de Stichting Child Learn.       

De Stichting Child Learn Nederland steunt het project (via FNV Mondiaal) in 2018 en 2019 opnieuw met de financiering van het salaris van 2 leerkrachten. In 2018 het gehele jaar en in 2019 een half jaar tot de overheveling naar de overheidsschool een feit is.

 

 

 

Reacties zijn gesloten.