Steun ons

Waarom is er hulp nodig?

De werknemers en hun gezinnen die de bonden van de BWI organiseren en die betrokken zijn bij het project, werken als steenbreker (handmatig met een grote hamer). Maar ook in de bouw en wegenbouw en in de bosbouw of daaraan gerelateerde industrieën, zoals het prepareren van bladeren voor de tabaksindustrie.

De gemiddelde werkdag voor deze werknemers bestaat uit 10 uur werken en dat 6 dagen per week. Daarmee verdient een volwassen werknemer een inkomen van ongeveer 100 roepies per dag, wat ongeveer gelijk staat met 1,25 Euro. Te weinig om van te kunnen leven, vandaar dat ook de vrouwen en kinderen in het gezin meehelpen om te kunnen rondkomen.

Hoewel er in India een recht bestaat op onderwijs, blijven miljoenen kinderen hiervan verstoken, omdat er geen school in de buurt is of omdat de ouders hier geen kans voor zien.

Het zijn de bonden die met actieve kaderleden gaan praten met de ouders en hun overtuigen, dat voor een betere toekomst van de kinderen het leren lezen en schrijven belangrijk is. Maar deze bonden zorgen er ook voor dat er dan met behulp van donoren binnen de BWI scholen dicht in de buurt tot stand komen en leerkrachten worden aangesteld en opgeleid.

Helpt u ons mee om de kinderen in India te helpen?

Iedere financiële bijdrage is welkom en wordt door ons goed besteed. Voor € 50,= per jaar kan de Stichting één kind een volledig jaar het basisonderwijs laten volgen binnen onze projecten. In dat bedrag zit inbegrepen:

  • onderwijsmateriaal en leermiddelen
  • schooluniform
  • medische zorg
  • sport en cultuur
  • salaris leerkracht
  • activiteiten met de ouders en
  • administratie.

Het geld dat ontvangen wordt komt terecht waar het nodig is: onderwijs voor kinderen. We zijn er van overtuigd dat de India zelf hun bestaan moeten kunnen opbouwen. Onderwijs is hier het begin van. Onderwijs biedt mensen de mogelijkheid aan de armoede te ontsnappen. Een eenmalige steun, aan een speciaal project of aan alle projecten. Een donatie van €1,– geeft .. kinderen al de mogelijkheid naar school te gaan.

U kunt ons werk steunen door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer NL 49INGB0004623807 van de Stichting Child Learn Nederland in Gouda. Heeft u vragen over de financiële kant van onze Stichting, neemt u dan contact op met de penningmeester Leo Hartveld (leo@Hartveld.nl)

Giften Child Learn aftrekbaar

 

Child Learn Nederland blijft een heel goed doel en giften blijven aftrekbaar!

Goede doelen moeten van de fiscus voortaan aan strengere eisen voldoen. Vanaf januari 2010 moeten ze zich voor minimaal 90 procent inzetten voor het algemeen belang om in aanmerking te komen voor de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Child Learn Nederland voldoet aan die eisen.

Uw giften en donaties blijven dus aftrekbaar voor de belastingen.

Reacties zijn gesloten.