Studiebeurs voor Hoger Onderwijs (2020)

 

CHILD LEARN India in New Delhi, India heeft eerder het besluit genomen om kinderen die heel goed presenteren op school, maar de studie buiten hun schuld niet zouden kunnen voortzetten, in aanmerking te laten komen voor een: Studiebeurs voor hoger onderwijs.

Leerlingen van de scholen van CHILD LEARN die in bijzondere omstandigheden verkeren door b.v. een handicap, of waarvan de ouders het lesgeld beslist niet kunnen voldoen, kunnen hiervoor aangemeld worden. Vakbonden in India die onderwijsprogramma’s voor de kinderen van hun leden organiseren kunnen deze aanmeldingen doen. Leerlingen die starten worden in beginsel in de gelegenheid gesteld altijd de opleiding af te ronden. In totaal kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen, gefinancierd uit donaties zoals CHILD LEARN Nederland.

Dat geldt b.v. voor Pooja Nigam, uit Uttar Pradesh State. Ze is in 2013 opgenomen in het scholingsprogramma en na het voltooien van het 3-jarige afstudeerprogramma – Bachelor of Science aan de Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, volgt ze nu een bachelor in het onderwijs.

In totaal volgden eind schooljaar 2019-20 nog acht kinderen de studiebeurssteun van CHILD LEARN. De ondersteuning van negen kinderen is om verschillende redenen stopgezet: voltooiing van de studie (6) en verhuizing.

Toegewezen aanvraag 2020-2021.

Net als voorgaande jaren heeft het bestuur van CHILD LEARN Nederland besloten om de kosten van 10 kinderen voor onze rekening te nemen. Toegekend budget 2020-2021: 10 kinderen x 600 x 12 maanden = 7.200 INR ofwel ongeveer €900,00.

 

Reacties zijn gesloten.