Fondsen vanuit bestuur Child Learn India

FONDSEN VANUIT BESTUUR CHILD LEARN INDIA.

Het Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) komt jaarlijks bijeen waar de Raad van Bestuur de uitvoering van de activiteiten van vorig jaar bespreekt  en evalueert en ingebrachte voorstellen  voor het volgende jaar bespreekt en als het financieel passend is, vervolgens goedkeurt.

De Raad van Bestuur biedt ondersteuning voor een scala aan activiteiten onder bepaalde voorwaarden  ter versterking van de Child Labour Projecten in India. Deze schoolmiddelen voor kinderen, beurzen voor behoeftige en verdienstelijke kinderen, ondersteuning van hoger onderwijs voor leraren, honorarium ondersteuning leerkrachten op geselecteerde locaties, apparatuur en infrastructuur ter ondersteuning, verbetering van de beroepsopleiding en andere initiatieven op de school projecten. De voorstellen zijn gebaseerd op door de partner vakbonden ingediende verzoeken en op de agenda geplaatst voor behandeling door het bestuur in de jaarlijkse bijeenkomst. 

FUNDS FROM THE CHILD LEARN BOARD INDIA.

The Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) meets annually where Board of Directors deliberates and assess implementation of previous year’s activities and approve proposal(s) for the next year. The Board provides support for an array of activities under certain heads to strengthen the Child Labour Project in India. These include children requirements, scholarship for needy and meritorious children, higher education support for teachers, honorarium support at selected locations, equipment and infrastructure support, enhancement of vocational training and other unique initiatives at the project schools. The proposals are based on requests submitted by the partner unions and the same are placed for the consideration of the Board

Reacties zijn gesloten.