Child Labour Elimination Recours Netwerk

OVER CHILD LEARN INDIA.
Het Child Labour Elimination Resource Network (CHILD LEARN) is een non-profit organisatie gevestigd in New Delhi die geregistreerd staat op grond van artikel 25 van de Indiase bedrijven wet, 1956. CHILD LEARN werd  in 2003 opgericht vanuit de visie van een ‘kinderarbeidvrije wereld’ – een wereld waarin elk kind toegang heeft tot goede scholing en volwassenen fatsoenlijk werk hebben. Het bedrijf fungeert ook als beheerder van schoolgebouwen en infrastructuur ontwikkeld door het Building and Wood Workers International (BWI) in samenwerking met de aangesloten vakbonden in India. CHILD LEARN helpt bij het aanpakken van hiaten die niet worden gedekt door de lopende interventies voor kinderarbeidprojecten. Dat is onderwijs, organiseren contacten met de ouders en het voeren van campagnes. Maar ook het integreren van genderaspecten en de ontwikkeling van vaardigheden voor kinderen en jongeren. CHILD LEARN geeft steun d.m.v. beurzen aan talentvolle kinderen, die zonder de beurs zouden uitvallen. Ze geeft ondersteuning voor het volgen van een beroepsopleiding; mobiele schoolinterventie en gezondheidscentrum voor de gemeenschap van steengroeve arbeiders. Zorgt voor verbetering van de algemene schoolomgeving, zoals de ontwikkeling van de infrastructuur en ontwikkeling van een gunstige leeromgeving voor onderwijs. Bevordert het gebruik van schone energie zoals de aanleg van zonnepanelen, afgezien van andere op behoeften gebaseerde vereisten op de projectscholen.

De Raad van Bestuur van CHILD LEARN komt op jaarbasis bijeen om de balans op te maken van activiteiten en interventies die door de raad worden ondersteund en bespreekt en besluit ook de voorstellen voor een volgend jaar. Het bestuur bestaat uit geselecteerde samenwerkende en uitvoerende partners in de kinderarbeid. Roel de Vries heeft als oud voorzitter van de BWI zitting in de Raad van Bestuur.

 

Reacties zijn gesloten.