Project Child Learn School in Dumduma (Odisha State)

Achtergrond

De CL School Dumduma is gelegen dicht bij de hoofdstad Bhubaneswar in Odisha. We hebben het project, dat in 1994 werd gestart, in 2011 bezocht. De school ligt in een dicht bevolkt dorp met veel arbeiders. Sommige van de ouders werken als dagloon werker in de bouw, anderen zijn houtwerkers en een deel van de ouders zijn arbeider op het land. De vakbond INBCWF die de school steunt, ontving tot 2011 deels steun voor dit project van Taiwan. Toen die moest besluiten dat ze het project niet meer konden financieren, bleek dat dit niet in zijn geheel door de INBCWF kon worden overgenomen. Dat zou betekenen dat de kinderen, als de school gesloten wordt verder afgesneden worden van onderwijs. Daardoor kwamen 200 kinderen afkomstig uit het nabijgelegen slumgebied Subash Nagar Basti, Jadupur Basti, Raghunath Nagar Basti & Dumuduma, die er onderwijs ontvingen op straat te staan.  INBCWF verzocht Child Learn Nederland om steun, zodat het project in stand kan blijven.

De School.

Er zijn vier leerkrachten, Sagarika Barik, Santilata Dash, Sukanti Nayak, Snigdha Sephali Mohanty. In 2018 is een vijfde leerkracht gestart (Subhastree Sahu) die intussen haar certificaat als leerkracht heeft behaald, als oud leerling van de CL School Dumduma. Er is samenwerking met de overheidsschool waardoor de kinderen aan verschillende programma’s van deze school deelnemen, zoals een bezoek aan tentoonstellingen op het gebied van kunst en sportactiviteiten.

Op school krijgen in totaal 102 leerlingen onderwijs ( waaronder 47 meisjes) in de groepen 1 t/m 5.

Na deze vijf jaar stromen ze door naar groep 6 van het basisonderwijs op de zogeheten publieke (overheids)school. In 2016 waren dat 21 kinderen. Een arts onderzoekt de kinderen regelmatig op hun gezondheid.

School bestuur

De school heeft een bestuur van twaalf personen, bestaande uit negen ouders, de twee leerkrachten en de ‘organiser’. Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. De ‘organiser’ onderhoudt het contact met de ouders en stimuleert hen ook de kinderen onderwijs te laten volgen in plaats van te werken

Overzichtskaart Odisha

Steun van Stichting Child Learn Nederland

Child Learn Nederland steunt dit project sinds 2011 door jaarlijkse financiering van het salaris van de vier leerkrachten en periodieke verstrekking van schoolboeken, tassen en uniformen. Ook ondersteunen we financieel de cursuskosten van de leraren. Dat doen we overigens samen met de non-profit organisatie Child Learn India uit New Delhi voor de leerkrachten van alle Child Learn scholen.

Andere activiteiten.

Regelmatig houdt de school gezondheidspreekuren voor de kinderen en hun ouders. Ook geeft men voorlichting over beroepsopleidingen, doet men aan sport en spel.

Toegewezen aanvraag 2020-2021

Voor het schooljaar april 2020 t/m april 2021 heeft CL Nederland opnieuw toegezegd bij te dragen in de kosten van de vier leerkrachten. Intussen heeft de school goedkeuring gevraagd om erkend te worden als Overheid school

 

Reacties zijn gesloten.