Child Learn

De Building and Woodworkers Interntional (BWI) is in 1994 gestart met Child Learn projecten in India. Child Labour Elimination Resource Network, Child Learn (CL) is de non-profit onderneming opgericht door de BWI, die dit project samen met donoren ondersteunt. Het voornaamste doel is het, ook op lange termijn, waarborgen van het gebruik van de BWI- en donorinvesteringen, in de vorm van grond, schoolgebouwen en materiaal.

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van BWI, samenwerkende donoren en “campagne” partner vakbonden in India. De onderneming is geregistreerd in april 2003 als een non-profit organisatie onder punt 25 van de “Companies Act” van 1976 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, van India. Daarmee is ze gerechtigd rechtstreeks geld op haar rekening te ontvangen uit het buitenland.

Child Learn is opgericht vanuit een visie die staat voor een wereld vrij van kinderarbeid, een wereld waar elk kind toegang heeft tot de school en onderwijs en volwassenen waardig werk hebben. Een wereld waarin de rechten van kinderen en werknemers worden gerespecteerd en nageleefd.

De missie van Child Learn

  • Het ontrekken van kinderen uit kinderarbeid en ze onderwijs te geven.
  • De CL scholen uit te rusten met de nodige infrastructuur, zoals tafel en stoeltjes etc.
  • De kinderen te voorzien van veilig drinkwater, eten, boeken, schooluniformen, medische hulp etc.
  • De kinderen te voorzien van recreatieve voorzieningen in en om de school

Kerndoelen van Child Learn

  • Werken aan de afschaffing van kinderarbeid en gedwongen arbeid in ondernemingen en de dorpen.
  • Actief campagne voeren tegen kinderarbeid en zo geleidelijk het probleem van kinderarbeid te elimineren.
  • Nieuwe scholen bouwen en / of het overnemen van bestaande scholen, om ze voort te zetten als kwalitatief goede Child Labour scholen voor de kinderen die uit kinderarbeid gehaald worden vanuit diverse industrieën.
  • Ontwikkelen van netwerken met andere organisaties of instellingen of verenigingen die werken voor hetzelfde doel.
  • Bewustwording te creëren onder de werknemers over hun fundamentele rechten en de ouders te motiveren om hun kinderen naar school te laten gaan i.p.v. te werken.
  • Campagne voeren tegen discriminatie van vrouwelijke werknemers in het algemeen en meisjes in kinderarbeid in het bijzonder.


Directie en bestuur van Child Learn India is gevestigd in het kantoor New Delhi.

Donorlanden voor Child Learn India zijn Australië, Denemarken, Duitsland, Canada, Zweden en Nederland (childlearn.nl).

Child Learn India en de donorlanden houden in totaal 23 scholen in stand in India en Nepal waar in totaal 2004 kinderen (1043 jongens en 961 meisjes)  Er zijn 81 onderwijskrachten op de scholen werkzaam.

Met het in stand houden van deze scholen houdt de verantwoordelijkheid van India voor goed onderwijs niet op. Het streven is dat de kinderen, zodra dat kan, naar overheidsscholen gaan. Soms zitten kinderen alleen de eerste 2 jaar op een Child Learn School en stromen in het 3e jaar door naar een overheidsschool. In 2016 zijn daardoor 557 kinderen door gestroomd naar deze overheidsscholen.

Het lukt Child Learn om in overleg met inwoners en werkgevers kinderarbeidvrije gebieden te organiseren. Uit de rapportage over 2016 blijkt dat rondom onze projecten 23 dorpen en 144 bedrijven kinderarbeidvrij zijn verklaard door bewoners van dorpen en de werknemers en werkgevers van de steengroeven en steenfabrieken.

Reacties zijn gesloten.