Project Child Learn School Gaiganda (Odisha state)

De grote Salbladeren worden verwerkt om eet kommen van te maken. ( zie foto boven)

Achtergrond.

Odisha ligt aan de oostkust van India aan de Baai van Bengalen.  De staat heeft een alfabetiseringsgraad van 73,4% (82,4% voor mannen en 64,3% voor vrouwen). Mayurbhani waarin het dorp Gaiganda ligt, is één van de 30 districten in Odisha. Mayurbhanj is een gesloten gebied van 10.418 vierkante kilometer en is gelegen aan de noordelijke grens van de staat Odisha.                              De bosbouwsector (waar ongeveer 90-95% van de werknemers vrouw is) wordt gekenmerkt door een seizoensgebonden karakter van het werk en is geïsoleerd in een bos. De arbeiders wonen in afgelegen plattelandsgebieden met beperkte toegang tot de buitenwereld – geen verbindingswegen, geen scholen / kwaliteitsonderwijs voor wijdverspreid analfabetisme en zelfs beperkte medische toegang.

De School.

De vakbond Unie OFMFPWU  is eerst in 2009 gestart met de oprichting van een CL School in het dorp Colonysahi, District Mayurbhanj. Door herhaalde lobby inspanningen van de vakbond  naar de Overheid kon de projectschool werd overgedragen worden aan de regionale overheid.

Daarna startte de vakbond de scholingsactiviteiten op een nieuwe locatie , n.l. Gaiganda, district Mayurbhanj. De school voorziet in een basisvoorziening (voorbereidend centrum) voor de eerste twee schooljaren. Daarna stromen de leerlingen door naar de overheidsschool in de buurt

Ook hier vindt er veel inspanning plaats om financiële en andere steun te verkrijgen van de regionale overheid om de school goed te laten functioneren.  De school onderscheidt zich ook, omdat de gemeenschap een gedeeltelijke steun geeft.

Informatie over de school.

Aantal klassen: 2

Aantal leerlingen: 42 waarvan 23 meisjes en 19 jongens

Aantal leerkrachten: 2 waarvan 1 man en een vrouw.

Dit is een voorbereidend centrum die op dit moment nodig is. De inspanningen zijn er op gericht, dat alle kinderen van deze school in het jaar 2019 zijn overgegaan naar de dichtbij zijnde overheidsschool. 

Steun van de Stichting Child Learn.       

De Stichting Child Learn Nederland steunt het project (via FNV Mondiaal) in 2018 en 2019 opnieuw met de financiering van het salaris van 2  leerkrachten. In 2018 het gehele jaar en in 2019 een half jaar tot de overheveling naar de overheidsschool een feit is.

Voor het schooljaar april 2018 t/m april 2019 is er nog een klas gevormd waarvoor de Stichting Child Learn Nederland de salariskosten op zich neemt.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.